Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyno gwybodaeth sganio'r gorwel

Mae tîm sganio’r gorwel AWTTC yn casglu gwybodaeth am feddyginiaethau, dynodiadau a fformiwleiddiadau newydd ‘yn yr arfaeth’ ac y disgwylir iddynt gael eu trwyddedu a’u gwneud ar gael yn y DU yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae hyn yn cefnogi cynllunio, cyflwyno a mabwysiadu cyflymach meddyginiaethau newydd yn GIG Cymru, yn arbennig y rheini y gallai fod iddynt oblygiadau sylweddol o ran cost neu gynllunio gwasanaeth.

Mae’r tîm sganio’r gorwel yn defnyddio nifer o ffynonellau i gasglu gwybodaeth am feddyginiaethau newydd sy’n cael eu datblygu. Gall cwmnïau fferyllol roi gwybod i AWTTC am feddyginiaethau, dynodiadau a fformiwleiddiadau newydd sy’n debygol o ddod ar gael i’w defnyddio yn y DU drwy anfon gwybodaeth at UK PharmaScan neu drwy anfon e-bost at y tîm sganio’r gorwel yn awttc@wales.nhs.uk.

Mae ein tudalen Cyfranogi mewn sganio'r gorwel yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am ein proses a sut i gyflwyno gwybodaeth sganio’r gorwel.