Neidio i'r prif gynnwy

Cam 1

Gwybodaeth yn yr adran hon:

Gwybodaeth gychwynnol (Ffurflen A)

Dylech lenwi Ffurflen A ar gyfer pob meddyginiaeth sydd newydd ei thrwyddedu, ac ar gyfer pob dynodiad newydd a fformiwleiddiad newydd. Mae Ffurflen A yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar ein Pwyllgor Llywio i benderfynu a ddylem arfarnu meddyginiaeth.