Neidio i'r prif gynnwy

Pob dogfen werthuso

Gellir lawrlwytho ffurflenni sydd eu hangen ar gwmnïau i wneud cyflwyniad am arfarniad meddyginiaethau isod. Rhestrir dogfennau canllaw a gwybodaeth hefyd.

Ffurflenni cyflwyno a nodiadau canllaw

 

 

 

Gwerthuso mathau penodol o feddyginiaethau

Gwybodaeth am y broses werthuso

Arall

  • Llythyr gan AWMSG at y cwmni yn dilyn diffyg argymhelliad NICE
  • Grŵp Partneriaeth Asesu Datblygiad Therapiwtig (TDA)
  • Cylchlythyr Iechyd Cymru (2017) 001: Y gronfa driniaeth newydd - mynediad at feddyginiaethau a argymhellir gan NICE ac AWMSG