Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyno ar gyfer arfarniad AWMSG

Ein nod yw rhoi cyngor am bob meddyginiaeth drwyddedig sy’n bodloni ein meini prawf arfarnu o fewn 6-9 mis i’r feddyginiaeth dderbyn ei thrwydded. Isod ceir gwybodaeth am bob cam o arfarniad AWMSG a’r dogfennau sydd eu hangen ar gyfer pob cam.

Cam 1

Cam 2

Ar ôl derbyn eich Ffurflen A, bydd AWTTC yn cadarnhau a yw eich meddyginiaeth yn bodloni meini prawf AWMSG ar gyfer arfarniad fel estyniad trwydded ar gyfer defnydd pediatrig, neu a oes angen cyflwyniad llawn arnom (Ffurflen B) neu gyflwyniad cyfyngedig (Ffurflen C). Os nad yw eich meddyginiaeth yn bodloni ein meini prawf ar gyfer arfarnu yna byddwn yn eich hysbysu bod y feddyginiaeth wedi’i 'heithrio o asesiad technoleg iechyd' ac ni fydd yn cael ei harfarnu.

Heb gyflwyniad (Ffurflen B, Ffurflen C neu, mewn achos estyniadau trwydded ar gyfer defnydd pediatrig, Ffurflen A yn unig) gallwn weithredu mewn dwy ffordd:

  • Cyhoeddi Datganiad Cyngor o ganlyniad i beidio â chyflwyno; neu
  • Gall Llywodraeth Cymru ein cyfarwyddo i arfarnu’r feddyginiaeth gan ddefnyddio gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus. 

Gwybodaeth ychwanegol

Cam 3

Cam 4