Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud cyflwyniad – diwydiant fferyllol

Ariennir meddyginiaethau gan GIG Cymru yn dilyn canllawiau gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) neu’r Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG). Yn yr adran hon ceir amlinelliad o broses arfarnu AWMSG. Ynddi ceir y wybodaeth a’r ffurflenni sydd angen i chi eu cyflwyno:

► gwybodaeth sganio’r gorwel

► meddyginiaethau ar gyfer arfarniad AWMSG

► Cynllun Mynediad Cleifion Cymru (WPAS)

► ymateb i ymgynghoriad