Neidio i'r prif gynnwy

Aelodaeth AWMSG

Mae ein grŵp yn cynnwys meddygon ymgynghorol y GIG, meddygon teulu, nyrsys, fferyllwyr, economegwyr iechyd, cynrychiolwyr y diwydiant fferyllol ac aelodau lleyg. Rydym yn cyfuno ein harbenigedd a'n gwybodaeth i gytuno ar ddefnyddio meddyginiaethau mewn gofal sylfaenol ac eilaidd yng Nghymru.

Rydym fel arfer yn cyfarfod 10 gwaith y flwyddyn ac mae ein cyfarfodydd ar agor i'r cyhoedd. Mae'r dyddiadau a'r papurau cyfarfod ar gyfer ein cyfarfodydd, a chyfarfodydd ein his-grwpiau, i’w gweld ar ein tudalennau Cyfarfodydd a digwyddiadau.

Ein haelodau pleidleisio yw:

Yr Athro Iolo Doull Cadeirydd
Yr Athro Stephen Monaghan Meddyg Ymgynghorol ym maes Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
Dr Helen Fardy Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
Yr Athro Dyfrig Hughes Economegydd Iechyd
Farhan Mughal / Tommy Price / Kate Parrish Cynrychiolydd ABPI Cymru
Cliff Jones Cynrychiolydd Lleyg
Claire James Cynrychiolydd Lleyg
Stefan Fec Fferyllydd Cymunedol
Dr Jim McGuigan Cyfarwyddwr Meddygol
Dr Jeremy Black Meddyg Teulu gyda rôl presgripsiynu arweiniol
Alison Hughes Fferyllydd Sector a Reolir
John Terry Fferyllydd Sector a Reolir
Hywel Pullen Cyfarwyddwr Cyllid
Louise Williams Uwch-nyrs
Aled Falvey Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gymwys i bresgripsiynu
Dr Balwinder Bajaj Ffarmacolegydd Clinigol
Dr Satish Kumar Cyfarwyddwr Meddygol
Ein dirprwy aelodau pleidleisio yw:
Vacant Meddyg Ymgynghorol ym maes Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
Dr Sian Lewis Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
Yr Athro Pippa Anderson Economegydd Iechyd
Vacant Cynrychiolydd Lleyg
Dylan Jones Fferyllydd Cymunedol
Vacant Cyfarwyddwr Meddygol
Vacant Meddyg Teulu gyda rôl presgripsiynu arweiniol
Rafia Jamil Fferyllydd Sector a Reolir
Stuart Rees Fferyllydd Sector a Reolir
James Leaves Cyfarwyddwr Cyllid
Mandy James Uwch-nyrs
Cathy Wynne Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gymwys i bresgripsiynu
Dr Alison Thomas Ffarmacolegydd Clinigol
Dr Manjeet Singh Cyfarwyddwr Meddygol

Mae cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, y Grŵp Meddyginiaethau Newydd (NMG) a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) hefyd yn dod i'n cyfarfodydd ond nid oes ganddynt bleidlais.


Dogfennau

Rhaid i'n holl aelodau lenwi ffurflen Datgan Buddiant bob blwyddyn a chyn cymryd rhan mewn unrhyw gyfarfod AWMSG.