Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Llywio AWMSG

Mae ein Pwyllgor Llywio yn cynllunio ac yn blaenoriaethu ein rhaglen waith.

Mae’r pwyllgor yn cynnwys:

 • Cadeirydd AWMSG
 • cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru
 • cynrychiolwyr Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC).

Mae’r pwyllgor yn cyfarfod bob mis, yn breifat er mwyn:

 • cynghori a chefnogi aelodau AWMSG
 • monitro cynnydd ein gwaith
 • cynllunio ein rhaglen arfarnu meddyginiaethau
 • siarad am waith AWPAG, NMG, Grŵp Partneriaeth TDA,a’n gweithgorau
 • clywed adroddiadau am gyfarfodydd a fynychwyd gan aelodau AWMSG, AWTTC a Llywodraeth Cymru.

Er mwyn siarad am ein rhaglen arfarnu meddyginiaethau, efallai y byddwn yn gwahodd cynrychiolwyr o blith y canlynol:

 • Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC)
 • Prif Fferyllwyr yng Nghymru
 • Rhwydwaith Cardiaidd
 • Rhwydwaith canser
 • Pwyllgor Contractio Cyffuriau Cymru Gyfan
 • Bwrdd Rheoli Rhaglen Meddyginiaethau Genedlaethol

Efallai y gwahoddir aelodau AWMSG hefyd i gyfarfodydd y Pwyllgor Llywio.