Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Meddyginiaethau Newydd (NMG)

Mae ein Grŵp Meddyginiaethau Newydd (NMG) yn cefnogi ein hasesiadau o feddyginiaethau newydd. Bydd aelodau’r NMG yn ystyried yr holl dystiolaeth ynglŷn â pha mor dda y mae meddyginiaeth yn gweithio a faint y bydd yn ei gostio i GIG Cymru (effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd). Mae hyn yn cynnwys yr holl wybodaeth a gyflwynwyd i ni gan gwmni fferyllol, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion, gofalwyr a sefydliadau cleifion neu grwpiau cymorth.

Mae’r NMG yn cynfarfod hyd at 10 gwaith y flwyddyn i siarad am yr holl dystiolaeth ar gyfer pob meddyginiaeth sy'n cael ei hasesu. Yn y cyfarfod bydd yn cytuno ar argymhelliad i'w roi i AWMSG ynglŷn â phob meddyginiaeth.

Cynhelir holl gyfarfodydd yr NMG yn breifat.

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth am aelodaeth NMG (PDF, 26Kb) a chyfansoddiad NMG (PDF, 90Kb).

Gwybodaeth ar gyfer aelodau newydd yr NMG

Rhaid i'n holl aelodau’r NMG lenwi ffurflen Datgan Buddiannau bob blwyddyn cyn cymryd rhan mewn unrhyw gyfarfod NMG.