Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cynghori Cymru Gyfan ar Bresgripsiynu (AWPAG)

Mae’r Grŵp Cynghori Cymru Gyfan ar Bresgripsiynu (AWPAG) yn cynghori AWMSG ynglŷn â datblygiadau strategol o ran presgripsiynu meddyginiaethau a’u defnydd diogel ac effeithiol yng Nghymru.

Mae AWPAG yn gweithio i:

  • ddatblygu a gweithredu strategaethau i hyrwyddo presgripsiynu diogel, rhesymol a chost-effeithiol
  • monitro patrymau presgripsiynu meddyginiaethau a datblygu dangosyddion priodol
  • cynghori ar hyfforddiant, addysg a datblygiad proffesiynol ar gyfer presgripsiynwyr meddyginiaethau
  • asesu effeithiau datblygiadau sy'n ymwneud â meddyginiaethau
  • cydweithio â grwpiau a sefydliadau eraill i hyrwyddo'r defnydd gorau o feddyginiaethau i gleifion yng Nghymru

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth am aelodaeth AWPAG (PDF, 64Kb) a chyfansoddiad AWPAG (PDF, 61Kb).

Cynhelir cyfarfodydd AWPAG yn breifat. Mae cofnodion o'r cyfarfodydd hyn ar gael ar ein tudalen  cyfarfodydd AWPAG.

Dogfennau

Rhaid i'n holl aelodau AWPAG lenwi ffurflen Datgan Buddiannau bob blwyddyn cyn cymryd rhan mewn unrhyw gyfarfod AWPAG.