Neidio i'r prif gynnwy

Aelodaeth AWMSG

Mae ein grŵp yn cynnwys meddygon ymgynghorol y GIG, meddygon teulu, nyrsys, fferyllwyr, economegwyr iechyd, cynrychiolwyr y diwydiant fferyllol ac aelodau lleyg. Rydym yn cyfuno ein harbenigedd a'n gwybodaeth i gytuno ar ddefnyddio meddyginiaethau mewn gofal sylfaenol ac eilaidd yng Nghymru.

Rydym fel arfer yn cyfarfod 10 gwaith y flwyddyn ac mae ein cyfarfodydd ar agor i'r cyhoedd. Mae'r dyddiadau a'r papurau cyfarfod ar gyfer ein cyfarfodydd, a chyfarfodydd ein his-grwpiau, i’w gweld ar ein tudalennau Cyfarfodydd a digwyddiadau.

Ein haelodau pleidleisio yw:

Yr Athro Ceri Phillips Cadeirydd
Yr Athro Iolo Doull Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a dirprwy Gadeirydd
Yr Athro Dyfrig Hughes Economegydd Iechyd
Mr Farhan Mughal / Mr Tommy Price Cynrychiolydd ABPI Cymru
Mr Cliff Jones Cynrychiolydd lleyg
Mr Stefan Fec Fferyllydd Cymunedol
Yr Athro Arpan Guha Cyfarwyddwr Meddygol
Yr Athro Stephen Monaghan Meddyg Ymgynghorol ym maes Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
Dr Jeremy Black Meddyg Teulu gyda rôl presgripsiynu arweiniol
Mrs Susan Murphy Fferyllydd Gofal Sylfaenol y Sector a Reolir
Mr Stuart Davies Cyfarwyddwr Cyllid
Mr John Terry Fferyllydd Ysbyty y Sector a Reolir
Mrs Louise Williams Uwch-nyrs
Dr Anwen Cope Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gymwys i bresgripsiynu
Dr Balwinder Bajaj Ffarmacolegydd Clinigol
Dr Catherine Bale Meddyg Ymgynghorol Ysbyty
Ein dirprwy aelodau pleidleisio yw:
Yr Athro Pippa Anderson Economegydd Iechyd
Dr Sian Lewis Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru
Mr Ryan Dillon Fferyllydd Cymunedol
Gwag Meddyg Ymgynghorol ym maes Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
Mrs Alison Hughes Fferyllydd Gofal Sylfaenol y Sector a Reolir
Mr Hywel Pullen Cyfarwyddwr Cyllid
Mr Stuart Rees Fferyllydd Ysbyty Sector a Reolir
Dr Rebecca McGee Meddyg Teulu gyda rôl presgripsiynu arweiniol
Mrs Mandy James Uwch-nyrs
Dr John Thompson Ffarmacolegydd Clinigol
Dr Alison Thomas Ffarmacolegydd Clinigol
Dr Sally Lewis Cyfarwyddwr Meddygol

Mae cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, y Grŵp Meddyginiaethau Newydd (NMG) a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) hefyd yn dod i'n cyfarfodydd ond nid oes ganddynt bleidlais.

Dogfennau

Rhaid i'n holl aelodau lenwi ffurflen Datgan Buddiant bob blwyddyn a chyn cymryd rhan mewn unrhyw gyfarfod AWMSG.