Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth 5 Mlynedd AWMSG 2018-2023

Strategaeth Pum Mlynedd AWMSG 2018-2023

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu strategaeth pum mlynedd ar gyfer AWMSG, yn gyson â menter Gofal Iechyd Darbodus Llywodraeth Cymru, a’r egwyddorion a amlinellir yn Symud Cymru Ymlaen and Ffyniant i Bawb: y Strategaeth i Gymru. 

Dim ond trwy weithio mewn partneriaeth â llawer o sefydliadau i gyflawni strategaeth feddyginiaethau yng Nghymru sy'n hyrwyddo arfer rhagnodi diogel ac effeithiol y cyflawnir egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus. Mae'r argymhellion a wneir yn y strategaeth hon wedi'u halinio â'r egwyddorion hyn i sicrhau bod gofal iechyd yn gweddu i anghenion ac amgylchiadau cleifion ac yn osgoi gofal gwastraffus.